Home

På Pratbubblans förskola finns det en möjlighet att använda sig av både svenska och engelska, all personal ska behärska båda språken. De barn som har ett annat modersmål än Svenska eller Engelska, ska även ges möjligheten att få utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska, engelska som på sitt modersmål.


On Barnens Framtida Förskola there is a possibility to use both Swedish and English, all staff will be proficient in both languages. The children who have a mother tongue other than Swedish or English, will also be given the opportunity to develop their cultural identity and ability to communicate well in English, Swedish as their mother tongue.