Home

På Pratbubblans förskola finns det en möjlighet att använda sig av både svenska och engelska, all personal ska behärska båda språken. De barn som har ett annat modersmål än Svenska eller Engelska, ska även ges möjligheten att få utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska, engelska som på sitt modersmål. […]

Read More »

Till föräldrar

Genom att skapa och ge möjligheter för varje individ, att tillsammans med pedagoger och kamrater kunna kommunicera och reflektera över vardagliga händelser samt att få pröva sina teorier i praktiken både i den styrda verksamheten och i den fria leken skapas ett livslångt lärande. I den styrda verksamheten är det pedagogens uppgift och ansvar att […]

Read More »